Postmodernisme (1970 - )Postmodernismen oppstod på slutten av 1960-årene og var mest tydelig i arkitekturen som en motreaksjon til funksjonalismen. Postmodernistene ville fylle arkitekturen med historiske elementer, tradisjonelle symboler, dekor og utsmykninger. De ville vekk fra den tvangstrøyen som funksjonalistene hadde skapt. De mente at den stod i veien for menneskets fantasi, følelser og opplevelser. Arkitekturen skulle ta utgangspunkt i menneskers måte å oppleve på, og stimulere deres fantasi.

Postmodernistene lagde ofte buer, søyler og ornamenter som i seg selv poengterte at de egentlig ikke hadde noen funksjon. For eksempel kunne d e bruke søyler som ikke bar noe og buer der hvor det burde vært rette vinkler.

De andre områdene av post modernismen kan være litt vanskeligere å definere, men i hovedsak fornekter den og gjør narr av utviklingsoptimismen. Den positivistiske vitenskapen ble sett på som en trussel. Postmodernistene har litt som dadaistene en form for svart humor, kynisme, pessimisme og fleip. De mente at det som er riktig i dag, er galt i morgen, og dermed en halvsannhet i dag. De hadde også en lett form for selvsentrerthet og ansvarsfraskrivelse.
Kunstnerne ble etter hvert opptatt av sin egen kunst som en prosess. De tok i bruk nye materialer og formidlet kunsten som rene, universelle ideer. Kunsten skulle tematisere at den var et resultat av enkeltmenneskets handlinger.

Robert Morris brukte ofte filt i sine kunstverk. Verket ble annerledes for hver gang det ble stilt ut, ved at filten la seg annerledes hver gang det ble sluppet ned på bakken. Eva Hesse brukte plexiglass, tekstiler og stål, og hun viste deres ulike egenskaper satt opp mot hverandre. Fra denne typen kunst, prosesskunst, er det ikke stort skille over til en senere form som kom mellom 70-90-tallet; performance, installasjoner og konseptkunst; Fluxus. Kunsten er foranderlig og i bevegelse. Kunstnerne innenfor denne retningen utfordret det som var statisk, rutinemessig og det borgerlige kunstsynet.

Konseptkunstens idé er at kunsten kan eksistere som kun en ide, og ikke nødvendigvis et fysisk objekt. Denne ideen var basert på den europeiske dada-bevegelsen, og dens far Marcel Duchamp og hans ready-mades. Filosofen Ludwig Wittegensteins skrifter var også viktige.
Poenget var å formidle et konsept og samtidig avise betydningen av skaperen og hans talent. Konseptkunsten var omtrent like avhengig av tekst som av billedmateriale. Kunstnerne utfordret betydningen av tradisjoner, og la liten vekt på betydningen av materialer og det ferdige produktet.
Typiske konseptprodukter var fotografier, kart, bruksanvisninger og videomateriale.
Konseptkunsten var en forløper til installasjoner, performance art og digital kunst som er kunst som kan oppfattes og erfares med flere sanser enn bare øynene.

Performance, også kalt ?happenings? og ?aksjonskunst? er en mindre planlagt form for Flux kunst. Forestillingene utfoldet seg ulikt fra gang til gang, og kunstneren aktiviserte og forbløffet publikum. Liknende ting fantes også hos dadaistene, surrealistene og i Blaue Reiter fra tidligere kunstepoker. To kjente performance kunstnere er komponisten John Cage og den japanske Yoko Ono. Den mest omtalte innen denne formen er Joseph Buys (1921-1986). Han var en fargerik person og knyttet sine performances til egne opplevelser. Forestillingene gir et slags inntrykk av å være ritualer. Irrasjonelle og skremmende. Performance kunsten kan foregå hvorsomhelst, når som helst, og hvor lenge som helst. Det er en veldig fri kunstform. De eneste kravene er at den skal inneholde kunstnerens kropp, et forhold mellom han/henne og publikum, i tillegg til et visst rom og en tid.

I Installasjonskunst bruker kunstneren bestemte omgivelser; innendørs, eller utendørs. Denne typen kunst har også blitt kalt for ?stedbunden kunst? eller ?jordkunst?. Kunstneren gjør noe med omgivelsene som han plasserer verket sitt i for at tilskueren skal oppleve stedet på nye måter.
Installasjoner kan være svært forskjellige. Noen er satt opp kun for å være der midlertidig, mens andre verk kan grense over til å være en skulptur. Landart er en form for installasjon. Her bruker man det man finner ute i naturen til å lage et kunstverk på stedet.

En av de mest kjente installasjonskunstnerne er bulgarsk-amerikanske Christo (Christo Javacheff) (1953-). Han har sine installasjoner utendørs og de blir dokumentert med video og fotografi.
Et par norske installasjonskunstnere er Børre Larsen (1952- ) og Per-Inge Bjørlo (1952- ). Larsen bruker ofte motoriserte installasjoner med lyd og lys, mens Bjørlo lager rom-installasjoner med utradisjonelle materialer og noen av dem kunne like godt vært kalt skulpturer.

Enda gjenstår det to til av de nyeste kunstformene. Arte Povera og Bad Painting. Arte Pover (fattig kunst) er en del av den italienske postmodernismen, ?Transavantgardismen?. Kunstnerne her ville bryte med de tradisjonelle oppfatningene av materiale og emner. De var opptatt av det enkle opprinnelige, myter og urgamle forestillinger om det som moderne folk hadde beveget seg vekk fra.
Bad Painting på sin side, var en motreaksjon til Fluxus kunsten. Noen kunstnere savnet maleriet og tok utgangspunkt i ekspresjonismen. De fikk tilnavnet De nye ville fordi de minnet om Matisse og fauvistene ?villdyrene?.

Kunstnere:

o Frank Gehry
o Joseph Beuys
o John Cage
o John Burgee
o Michael Graves
o Jon Jerde
o Philip Johnson
o Yoko Ono
o Christo
o Børre Larsen
o Per-Inge Bjørlo
o Mari Merz
o Mimmo Paladino
o Gilbert Zorio
o Anselm Kiefer
o Rainer Fetting
o Robert smithson
o Joseph Beuys
o Bernd and Hilla Becher
o Richard Long
o Andy Goldsworthy
o Damien Hurst
o Gilbert and George
o Gunter von Hagens
o Mies van der Rohe
o Odd Nerdrum


yokoonomorrislandartchristowrappedtrees

Cut Piece. Robert Morris - untitled Andy Goldsworthy Cristo - Wrapped Trees
Performance av (industrifilt) Installasjon. - The Cone. Landart. Installasjon.
Yoko Ono, hvor
hun lot publikum
klippe av henne
klærne.

Bilder fra:
http://www.guggenheimcollection.org/images/lists/work/115_2_lg.jpg
http://media.collegepublisher.com/media/paper932/stills/3f8f2aad03a81-36-1.jpg
http://en.wikiquote.org/wiki/Andy_Goldsworthy
http://www.allposters.com/-sp/Wrapped-Trees-XV-Posters_i856177_.htm

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Hanne

Hanne

23, Lardal

Freelance grafisk designer. Studerer for tiden en BA - Grafisk Design i Auckland, New Zealand. Tar gjerne på meg designoppdrag av de fleste slag (trykk, web etc). Send e-post til comatosedesign(a)gmail.com om det er interesse. Hjemmeside: www.comatosedesign.com

Norske blogger

bloglovin

Kategorier

Arkiv

hits