Abstrakt Ekspresjonisme (ca. 1950 - )

 

Den abstrakte ekspresjonismen oppstod i tiårene etter annen verdenskrig, og den har sin opprinnelse i USA. Abstrakt ekspresjonisme har også blitt omtalt som The New York School. Det var den første kunstretningen i USA som fikk internasjonal betydning og den dominerte i hjemlandet i perioden den oppstod i. I tillegg til dette markerte den også et skifte av kunstverdenenes sentrum, som nå flyttet seg fra Paris til New York.??

Mange Europeiske kunstnere haddde slått seg ned i USA under krigen og dette påvirket kunsten der til å utvikle seg og vende seg litt vekk fra den konvensjonelle og gammeldagse kunsten. Etter hvert utviklet det seg derfor helt nye kunstretninger. Den abstrakte ekspresjonismen fikk sitt gjennombrudd med utstillingen Abstract Painting and Sculpture in AmericaMuseum of Moderen Art i New York.?Navnet ble først brukt om Wassily Kandinskys kunst i 1919, men ble senere festet til etterkrigskunstnerne av den amerikanske kritikeren Robert Coates. Det ble til en betegnelse på all ikke-geometrisk abstrakt kunst. ?
Det fantes flere ulike retninger innenfor denne karakteristikken av ulike kunstnere og stiler. Noen typer var action painting, american-style paiting og color field. To av disse gruppene hadde nokså klare skiller innenfor retningen. Den ene bestod av kunstnere som bygde opp bildene sine av såkalte ?color-fields?. Blant disse var Rothko, Newmann og Still. Mens den andre retningen brukte automatikken fra surrealismen som inspirasjon. Noen kunstnere som brukte denne måten var Pollock, De Kooning og Hofmann. ?

Retningen fikk mange av ideene sine fra den europeiske ekspresjonismen blandet med surrealismens spontane og automatiske kreativitet.?De abstrakte ekspresjonistene var opptatt av å uttrykke det underbevisste og hadde også interesse i Jungs ideer om myter, ritualer og minner. De så også på seg selv og andre kunstnere som hardhudete kommentatorer til samtidssamfunnet etter krigen. ?

Jackson Pollock (1912-56) er en viktig mann å nevne innen den abstrakte kunsten. Han oppfant en ny måte å male på som i dag blir kalt action painting. Han ville frigjøre seg fra det herredømmet penselen gav og ville heller selv "være i" maleriet. Dette fikk han til ved å legge lerretet på bakken og dryppet, helte eller kastet maling oppå det. Pollock var mest opptatt av prosessen ved å skape kunsten, det viktigste var å lage det, ikke hvordan produktet ble til slutt. Det hadde vært tendenser til denne dyrkelsen av prosessen siden romatikken, men Pollock drev det ut til det mer absurde. ?Andre navn på action painting er tachisme (flekkmaling) og Art Informel eller spontanisme.??

Retningen fikk også fotfeste i Europa, hvor den mest kjente gruppen er Cobra-gruppen. Denne bestod av kunstnere fra Danmark, Nederland og Belgia. Navnet er dannet av de to første bokstavene i landenes hovedstader. Copenhagen, Bruxelles og Amsterdam. Gruppen var ledet av den danske Asger Jorn (1914-73). Han var opptatt av nordisk folkekunst som sagn, eventyr, myter og magi. Jorn ville uttrykke både seg selv og folkesjelen ved å avdekke dype lag i seg selv. Dette gjorde han ved å jobbe ureflektert og spontant. ?Et annet medlem av gruppen var hollenderen Karel Appell (1921- ). Han bruker fargene direkte fra tuben og legger de direkte på digre pallettkniver som han igjen kaster utover lerretet. Han mener at fargene er som raketter som beskriver sitt eget rom, han kan ikke bestemme hvordan bildet skal bli. Både han og Jorn mener at kunstneren er et medium for indre krefter.??I løpet av 1960 mistet den abstrakte ekspresjonismen den dominerende posisjonen i kunstverdenen og ble utfordret og kritisert av nye retninger som popkunst, minimalisme og konseptualisme.?

Kunstnere:??
o Adolph Gottlieb?
o Philip Guston?
o Willem de Kooning?
o Franz Kline?
o Lee Krasner?
o Robert Motherwell?
o Barnett Newman?
o Jackson Pollock?
o Ad Reinhardt?
o Mark Rothko?
o Clyfford Still?
o Morris LouisMark Rothko Jackson Pollock - Galaxy
rothkojacksonpollockgalaxy

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Hanne

Hanne

23, Lardal

Freelance grafisk designer. Studerer for tiden en BA - Grafisk Design i Auckland, New Zealand. Tar gjerne på meg designoppdrag av de fleste slag (trykk, web etc). Send e-post til comatosedesign(a)gmail.com om det er interesse. Hjemmeside: www.comatosedesign.com

Norske blogger

bloglovin

Kategorier

Arkiv

hits